பதிவிறக்கம்
Image2Ico
சமீபத்தியப் பதிப்பு 2.3
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Image2Ico புதிய பதிப்பு2.3

Image2Ico
பதிவிறக்கம்
மதிப்பீடு செய்க

மென்பொருள் விமர்சனம்

Image2Ico - ICO கோப்பு வடிவங்களை, படக்கோப்பு வடிவங்களாக மாற்றுகிறது.

தற்சமயம் எங்களிடம் Image2Ico, பதிப்பு 2.3 மென்பொருளுக்கான விமர்சனம் இல்லை, நீங்கள் இதற்கு விமர்சனம் அளிக்க விரும்பினால், எங்களுக்கு அனுப்பவும், அதை நாங்கள் மகிழ்வுடம் பிரசுரம் செய்வோம்.

The Image2Ico is a simple and easy to use program that can convert ICO files into a number of image file formats. Image2Ico supports PNG, JPG, JPEG, BMP and many more image formats.
Image2Ico has a number of features and capabilities and it is available for download as a free trial.

பதிவிறக்கம்
மாற்று மென்பொருட்களின் ஒப்பீடு:


Resource Editor
Resource Editor
Arm Icon Extractor
Arm Icon Extractor
Frientoosh Icon Extractor
Frientoosh Icon Extractor
Free Icon Tool
Free Icon Tool
விளக்கம் பதிவிறக்கம் செய்க Resource Editor, பதிப்பு 2.0 பதிவிறக்கம் செய்க Arm Icon Extractor, பதிப்பு 2.8 பதிவிறக்கம் செய்க Frientoosh Icon Extractor, பதிப்பு 1.0 உங்கள் சொந்த மென்பொருள் முத்திரைச் சிலைகளை எளிதில் உருவாக்குங்கள்.
மதிப்பீடு
பதிவிறக்கங்கள் 0 0 0 0
விலை $ 49.95 $ 19.95 $ 0 $ 0
கோப்பின் அளவு 4.08 MB 4.90 MB 2.52 MB 1.50 MB
Download
Download
Download
Download


Image2Ico மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்த பயனாளிகள், இந்த மென்பொருள்களையும் பதிவிறக்கம் செய்தார்கள்

உங்களுக்கு Image2Ico போன்ற மற்ற பயனாளிகள் விரும்பிய மென்பொருட்களை பரிந்துரைப்பதில் மகிழ்கிறோம். Image2Ico மென்பொருளுக்கு ஒத்த மென்பொருட்கள்:

பதிவிறக்கம் செய்க Bourgogne, பதிப்பு 1.0
Bourgogne பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
பதிவிறக்கம் செய்க 3D Penguins ScreenSaver, பதிப்பு 1.0
3D Penguins ScreenSaver பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
விவரங்களின் மீது கவனம் செலுத்த உதவும் ஒளிகூட்டப்பட்ட உருப்பெருக்கி விளக்குகள்.
Magnifier Lamps பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
பதிவிறக்கம் செய்க PitBull Breeders, பதிப்பு 1.0
PitBull Breeders பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு

அஸ்ட்ரோ சொல்வது:
  • > பல கோப்பு வடிவங்களை ஆதரிக்கிறது
  • பல்வேறு அம்சங்கள்
  • பயன்படுத்த எளியது
  • தொகுதி மாற்றங்கள் ஆதரவுத் திறன் இல்லை
விளைபொருள் விவரங்கள்
உரிமம்:இலவசச் சோதனை முயற்சி
கோப்பின் அளவு:2.92 MB
பதிப்பு:2.3
கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது:7/6/2011
இயங்கு தளம்: சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10
மொழிகள்: ஆங்கிலம்
படைப்பாளி:Softplicity
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (தமிழ்):1
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (உலகளவில்):462


படைப்பாளி தகவல்கள்

படைப்பாளி பெயர்: : Softplicity
Softplicity நிறுவனத்தின் மென்பொருள் எண்ணிக்கை : 34

பிரபல மென்பொருட்கள்:
1. Tiff Paging
2. TiffCombine
3. TiffSplitter
4. Total Audio Converter
5. Total CAD Converter
34 அனைத்து மென்பொருட்களையும் காண்க

Image2Ico நச்சுநிரல் அற்றது, நாங்கள் Image2Ico மென்பொருளின் சமீபத்திய பதிப்பை 50 நச்சுநிரல் தடுப்பான் மென்பொருட்களைக் கொண்டுச் சோதித்ததில் எந்த நச்சுநிரல் பாதிப்பும் அறியப்படவில்லை.

சோதனை முடிவுகளுக்கும், மேலதிகத் தகவல்களுக்கும் இங்கேச் சோதிக்கவும்